Қазақ тіліндегі мәтінге арналған Кирилл-Латын түрлендіргішіне қош келдіңіз

Қазақ тіліндегі мәтінге арналған Кирилл-Латын түрлендіргішіне қош келдіңіз! Бұл бетте қазақ мәтініне арналған латын әліпбиінің жобасы және қазіргі қазақ кирилл әліпбиінен ұсынылған латын әліпбиіне түрлендіргіш (конвертер) бар. Түрлендіргіш, негізінен, бірнеше өзгертулерді қамтитын күшейтілген сәйкестіргіш болып табылады, оның құрамына қазақ тілінің y / j / 2 дауысты дыбыс арасындағы дауысты үйлесім фонетикалық ережесі және т.б. кіреді. Ұсынылған әліпби түпкілікті ұсыныс болып табылмайды. Керісінше, бұл соңғы ресми ұсынылған латын әліпбиінің мәселелерін көрсету үшін қолданылатын алғашқы жоба. Ұсынылған әліпбидің негізгі идеясы - бұл тек қазақ тіліндегі дыбыстарға арналған әріптер ғана. Сондықтан ол ресми ұсынылған әліпбиге қарағанда кішірек болып келеді. Тағы бір айырмашылығы - ол sh / ʃ / немесе ch / tɕ / сияқты дифтонгтарды қамтымайды. Екінші жағынан, оның жоғарыдағы әріптерде көрсетілгендей диакритикалық таңбаны пайдалану сияқты ресми ұсыныспен ұқсас тұстары да бар.