Түрлендіргіш

Сәйкестіруге тиісті кирилл мәтінін енгізіп, Түрлендіру түймесін басыңыз.     
Латынша түрлендірілген мәтін

Official version

Transliteration using the basic (one-to-one direct mapping) method in official version

Sesli uyumu hataları

"İki sesli" hataları